Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
PhotoImage Digital > Multimediální databázové fotoalbum
Home > VIP Knihovny > Reference
 Reference
Služby knihovnám
Sdružení ORFEUS
Postup digitalizace
Cena + objednávka
Reference
VISK7

 

 

 
 

Národní knihovna ČR spolupracuje s firmou Ing. Sabo, Elsyst Engineering od roku 2000. Tato firma se účastnila na výzkumných projektech, které NK ČR řešila na základě grantů Ministerstva kultury ČR, a na vývojových aktivitách odboru pro ochranu knihovních fondů NK ČR.


V projektu „Optimalizace hybridní technologie ochranného reformátování ohrožených knihovních fondů“ se firma Elsyst Engineering podílela na integraci nástrojů pro úpravy obrazových dat a systémového modulu s technologií OCR (systém PhotoImage).
Pro potřeby projektu „Vývoj ochranných obalů pro vzácný a ohrožený knihovní fond“ vyvinula firma Elsyst unikátní 3D měřící zařízení na detekci rozměrů u těch dokumentů, pro které je zhotovován individuální ochranný obal. Poznatky, které firma při produkci měřícího zařízení získala, byly využity k projektování a výrobě planetárního systému s digitální kamerou „ATLAS“, určeného pro rychlou a ergonomickou digitalizaci vázaných i plochých předloh bezkontaktním způsobem.


Významným způsobem ovlivnila firma Elsyst proces ochranného hybridního reformátování vzácných dokumentů, který je v NK ČR realizován. Pro automatizaci tvorby metadat vyvinula systém Sirius, modulární systém, který je vhodný rovněž pro správu dokumentů, archivační účely, zpracování a ukládání obrazových informací, optické rozpoznávání písma a zpracování formulářů; je však možné využít jej pro průmyslové aplikace pracující s opticky získanými informacemi.


V roce 2003 a 2004 vyhrála firma Elsyst výběrová řízení vyhlášená NK ČR pro digitalizaci knihovních dokumentů a mikromédií v rámci vládního programu nápravy

povodňových škod. V oblasti reformátování knihovních fondů pro program VISK 7 (Veřejné informační služby knihoven – program Kramerius) zajišťuje firma Elyst dodavatelsky skenování mikrofilmů, úpravy obrazových dat, konverze souborů a tvorbu metadat.

Firma Ing. Sabo, Elsyst Engineering, osvědčila během této spolupráce s NK ČR spolehlivost, zodpovědnost, pružnost v jednání a podílela se na iniciaci nových technologií, jejich vývoji a na jejich aplikaci pro potřeby ochrany dokumentů a uložení dat.

PhDr. Jiří Polišenský
ředitel odboru ochrany knihovních fondů NK ČR