Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
Elsyst Engineering > Služby
Home > Služby > DTP
 DTP & osvit
DokumentServis
DTP & osvit
Software na zakázku
Kompletní zabezpečení DTP prací a předtiskové přípravy

Firma Elsyst Engineering nabízí kompletní zabezpečení DTP prací a předtiskové přípravy.

Zabezpečíme grafické zpracování a předtiskovou přípravu technické dokumentace, katalogů, příruček, brožur a reklamních letáků včetně jejich osvitu a nátisku na vlastních technologiích (osvitová jednotka, nátisk 3M…). Dále nabízíme realizaci těchto materiálů ofsetovým tiskem nebo jejich přípravu v podobě elektronických dokumentů na CD. Další službou je skenování předloh na bubnovém skeneru (až do 11.000 DPI).

 Mezi služby, které vám firma Elsyst Engineering v této oblasti nabízí, patří:
  • Grafické návrhy
  • Skenování - bubnový, filmový a plochý skener
  • Sazba, zlom
  • Nátisk - MATCHPRINT, AGFAPROOF
  • Osvit (do šíře 338 mm)
  • Ofset
  • Tisk (malonákladový i velkonákladový)
  • Vazba dokumentů

Kontaktní adresa: zakazky@ee.cz