Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
Elsyst Engineering > Služby
Home > Služby > DokumentServis > SuccessStory > ABN AMRO Penzijní fond
 SuccessStory  
  ABN AMRO Penzijní fond  

O službě DokumentServis
SuccessStory

Sjednejte si schůzku


ABN AMRO Penzijní fond, jeden z největších penzijních fondů v České republice, vznikl sloučením penzijních fondů Jistota, Koruna, Rentia, Škoda a Stavebního penzijního fondu. Tím se dostal do situace, kdy informace o klientech byly roztroušeny v archivech na více místech republiky. Byly v nich uloženy statisíce dokumentů nejrůznějších druhů a kvality. Každý z póvodních penzijních fondů totiž používal několik různých typů formuřů pro uzavření smluv, hlášení změn a podobně. V archivech byla také obsáhlá korespondence s klienty.

ABN AMRO se rozhodl řešit sjednocení svých dokumentových archivů cestou digitalizace. Cílem bylo získat z archivovaných dokumentů informace nutné pro sjednocení zákaznických kmenů, vybudovat digitální archiv, integrovat jej s informačním systémem penzijního fondu a zajistit oběh dokumentů v elektronické podobě. Pro realizaci tohoto cíle hledal ABN AMRO vhodného partnera.

Mgr. Jakub Dusílek"Ve výběrovém řízení jsme se rozhodli pro společnou nabídku společnosti Elsyst Engineering a Impromat, protože jsme od počátku jasně pocítili jednoznačnou flexibilitu a snahu přizpůsobit se našim představám, ne pouze "vnutit" již existující řešení, zaručeně fungující u jiné společnosti obdobného předmětu podnikání. Spojením našich představ a know-how společnosti Elsyst Engineering, spolu s vykonanou prací obou spolupracujících stran v době implementace, bylo dosaženo výsledků, které zcela vyhovují našim představám. Navíc jsou při efektivním využití nákladů výbornou základnou pro jakékoli budoucí rozšíření našich požadavků, včetně případných změn v poznání dlouhodobé archivace a ochrany dat v elektronické podobě. Při de facto srovnatelných cenových parametrech jsme právě od společnosti Elsyst Engineering získali nejvyšší přidanou hodnotu, která navíc plně vyhovuje přísným procesním a bezpečnostním standardům nadnárodního holdingu ABN AMRO.
Dnes, po zhruba půlroční práci, máme digitální archiv všech dříve roztříštěných a v zásadě pro praktické použití nedostupných dokumentů a získali jsme kompletní informační databázi o našich
vztazích ke klientům. Uvolněním skladovacích prostor v centrále a pobočkách šetříme nemalé prostředky za pronájem.
Tím, že jsme ve stěžejních agendách přešli na práci s digitalizovanými dokumenty, jsme výrazně snížili pracnost při pořizování vstupních dat pro informační systém a odstranili náročnou manipulaci s papírovými dokumenty v klíčových pracovních postupech."

Mgr. Jakub Dusílek
generální ředitel ABN AMRO Penzijní fond, a.s.

Ing. Ivan Sabo"Při práci na zakázce pro ABN AMRO, kterou jsme realizovali ve spolupráci s firmou Impromat, jsme mohli uplatnit řadu produktů a služeb z našeho portfolia, dodat kompletní řešení, které zahrnuje služby našeho digitalizačního centra pro skenování dokumentů a vytěžování dat, organizaci a uskladnění naskenovaných papírových dokumentů a naše vlastní softwarové produkty z řady Sirius pro digitalizaci dokumentů, zpracování formulářů a digitální archiv. Vzhledem k tomu, že prakticky všechny softwarové komponenty jsou dílem našich vlastních vývojářů, je pro nás a pro našeho klienta optimální, že můžeme vytvářet aplikace přizpůsobené jeho potřebám."

Ing. Ivan Sabo
ředitel firmy Elsyst Engineering

Digitalizace dokumentů proběhla v digitalizačním středisku Elsyst Engineering. Vzhledem k tomu, že se jednalo o práci s osobními údaji klientů penzijního fondu, byly všechny práce prováděny
za přísných bezpečnostních podmínek s vysokými nároky na bezúhonnost zaměstnanců, kteří s dokumenty přicházeli do styku.
Každý elektronický dokument byl indexován daty vytěženými z dokumentů pomocí výkonných nástrojů pro rozpoznávání typu dokumentu a jeho strojové čtení (OCR, ICR, OMR, čárové kódy). Vytěžená data byla podrobena vícestupňové verifikaci, čímž bylo dosaženo minimální chybovosti.
Naskenované dokumenty byly uloženy ve speciálních archivních obalech, které zaručují dlouhodobě stabilní podmínky, a uskladněny ve velkokapacitním skladu specializované firmy.
Přesné umístění každého papírového dokumentu je popsáno v elektronickém archivu a umožňuje jeho snadné nalezení. Současně s digitalizací "historických dokumentů" bylo v sídle penzijního fondu ABN AMRO budováno skenovací pracoviště pro nově uzavírané smlouvy a infrastruktura pro digitální archiv. Byly navrženy i nové typy formulářů optimalizovaných pro strojové zpracování. Dnes už je standardem, že veškeré nové smlouvy a další dokumenty jsou ihned naskenovány, vytěžená data jsou
předána informačnímu systému a digitalizované dokumenty jsou oprávněným spolupracovníkům poskytnuty v elektronické podobě prostřednictvím sítě.


PDF SuccessStory
PDF / 114Kb