Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
Elsyst Engineering > Služby
Home > Služby > DokumentServis
 DokumentServis  
  Komplexní sada služeb pro zpracování dokumentů  

O službě DokumentServis
Skenování
Indexování
Vytěžování dat
Digitální archiv
SuccessStory


Sjednejte si schůzku

 


Nabídka služeb pro organizace, které chtějí zefektivnit administrativní činnosti a zavést digitální techniky do oblastí, které byly dosud doménou papíru.

Skenování

Multiobjemový převod do digitálních formátů

Na naší velkokapacitní lince skenujeme všechny druhy papírových dokumentů běžných formátů. Zákazníkům předáváme digitalizované dokumenty na médiích podle přání ve zvoleném grafickém formátu. Podle potřeby zajišťujeme digitální úpravy zlepšující vizuální kvalitu a čitelnost dokumentů.

Indexování dokumentů

Garantovaná správnost zadávaných dat

Pro uživatele digitálních archivů provádíme indexování dokumentů s garantovanou verifikací správnosti ve formátech kompatibilních s běžnými systémy pro správu a archivaci dokumentů.

Vytěžování dat

OCR, ICR, OMR, čárové kódy, fulltext

Provádíme vytěžování dat z dokumentů volného formátu a formulářů výkonnými nástroji pro rozpoznávání typu dokumentu a jeho strojové čtení. Jsou podporovány technologie OCR, ICR, OMR, čárové kódy, fulltext. Vytěžená data jsou podrobována vícestupňové verifikaci pomocí kvalitních kontrolních nástrojů. Poskytujeme záruku na minimální chybovost.

Navrhujeme a produkujeme formuláře optimalizované pro strojové zpracování.

Digitální archivace

Od papíru k informacím

Poskytujeme kompletní služby při budování digitálních archivů od projektu po realizaci a údržbu. Dodáváme všechny technické i softwarové komponenty potřebné pro provoz digitálních archivů. Podporujeme rychlý rozběh aplikací digitalizací "historického" archivu na našem velkokapacitním skenovacím systému.

Pro drobnější aplikace dodáváme kompletní archivy dokumentů včetně vyhledávacích a prohlížecích nástrojů na médiích, jako jsou CD nebo DVD, se kterými je možné okamžitě pracovat na libovolném PC.

Integrujeme digitální archiv do obchodních a jiných aplikací a zpřístupňujeme jeho služby uživatelům.


DokumentServis - PDF / 102 kB
DokumentServis - Nabídka služeb skenování a digitalizace - PDF / 152 kB