Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
PhotoImage Digital > Multimediální databázové fotoalbum
Home > Software > Sirius > Technologie > Architektura
 Architektura
Úvod
Technologie
Architektura
Funkční moduly
Integrace

Cílové aplikace
SuccessStory

 

Celý systém je postaven v dvouúrovňové architektuře klient/server nad standardní SQL databází. Klient s grafickým uživatelským rozhraním využívá pro zobrazení a konfiguraci databází, aplikací a přístupových práv tzv. řídícího stromu, který zajišťuje přehlednou organizaci a snadný přístup k informacím.

Modulární architektura je výraznou předností systému Sirius

Modularita
Sirius je budován z jednotlivých funkčních prvků, které jsou obsaženy v programových modulech s jednotným rozhraním. Všechny funkce systému jsou důsledně řízeny propracovaným systémem přístupových práv, která jsou uplatňována pro konfiguraci systému, pro přístup uživatelů k jednotlivým funkcím a k uloženým informacím až na úroveň databázových polí. Je snadné vytvořit soubor funkcí na míru ušitý potřebám konkrétního klienta. Standardní rozhraní dovoluje tvorbu nových funkčních modulů a rychlou realizaci zákaznických funkcí doplněním ke standardní verzi.

Uživatelská práva
Uživatelská práva jsou definována jednak licenčními daty, která určují základní konfiguraci a funkčnost klienta, a jednak právy, která jsou definovatelná pro jednotlivé uživatele nebo jejich skupiny. Uživatelská přístupová práva zpřístupňují nebo znepřístupňují jednotlivé elementární funkce klienta a jeho modulů a také definují přístupy k datům a objektům uloženým v databázi.

Klient/server
Klient layer
Modulární klient systému Sirius pracuje v prostředí MS Windows s grafickým uživatelským rozhraním. Obsahuje rozhraní pro styk s prostředím a obsluhu v/v periferních zařízení. Integruje také moduly třetích dodavatelů, jako např. OCR stroje apod. a databázového klienta. API rozhraní je určeno pro komunikaci s jinými aplikacemi, které nevyužívají technologii COM.

Tenký klient obsahuje všechny základní funkce tlustého klienta a umožňuje přístup přes web.

Server layer
Klient komunikuje se standardním SQL databázovým strojem. Jsou podporovány databázové stroje MS SQL. Pro ukládání dat na archivační a zálohovací média jsou podporována standardní sw řešení obsluhující magnetopáskové, magnetooptické, CD a DVD jukeboxy.