Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
PhotoImage Digital > Multimediální databázové fotoalbum
Home > Software > Sirius > Aplikace
 Cílové aplikace
Úvod
Technologie
Cílové aplikace
SuccessStory

Formsprocessing
Zcela nebo částečně automatizované získávání dat z dokumentů, které mají charakter buďto formulářů nebo volného textu, a jejich efektivní verifikace a předávání do cílových databází. Podpora ručního a strojového písma, různých typů značek, a všech běžných typů čárových kódů.

Podstatné zvýšení produktivity při pořizování dat z papírových dokumentů

 Automatizované získávání dat z dokumentů formulářového typu
       
  Image enabling
Díky širokému spektru možností a rozhraní pro předávání informací, je možno začleňovat systém Sirius do již existujících informačních systémů a poskytovat jejich uživatelům specifické služby, jako je například vyhledávání dokumentů v digitálním archivu a jejich zobrazení, vstup (skenování) papírových dokumentů a jejich ukládání spolu s tradičními strukturovanými informacemi informačního systému.
 
  Skenovací a imagingové aplikace
Pomocí systému Sirius lze budovat aplikace pro digitalizaci dokumentů ve spolupráci se skenery různých tříd a výrobců podle volby uživatele a jejich efektivní předzpracování do formátů optimálních pro další použití pro digitální archivaci, distribuci a vytěžování dat.
  Stejný přístup ke všem typům informací, digitálním i  "původním papírovým"   Optimální spolupráce hardwaru a softwaru díky dokonalému přizpůsobení systému Sirius hardwarovým rozhraním
       
  Oběh dokumentů
Řízení toku dokumentů v aplikacích typu spisová služba, došlá pošta apod. s přímým přístupem účastníků k digitalizovaným dokumentům, sledování plnění úkolů, upozorňování a podobně.
  Archivace dokumentů
Technologie pro ukládání digitalizovaných dokumentů, která splňuje všechny požadavky na "pravou archivaci", tj. dlouhodobost, bezpečnost a nemodifikovatelnost bez nectností klasické archivace, jako jsou velké nároky na prostor, nákladné ukládání i vyhledávání apod.
 
  Odstranění fyzické manipulace s dokumenty z pracovních procesů   Mimořádné úspory při práci s archivem
       
  Dokument management
Kompletní péče o dokumenty v jejich digitální podobě bez ohledu na formát nebo způsob pořízení během celého jejich životního cyklu, podpora jejich tvorby, využívání a aplikace.
  Obrazové databáze
Specializované funkce pro zpracování barevných digitálních fotografií, tvorba alb, indexování pomocí klíčových slov, distribuce na CD.
  Kladné účinky toho, že jsou všechny informace pod kontrolou se projeví především v systémech řízení kvality   Obrazové databáze
 

PDF Sirius - Zpracování formulářů
PDF / 433Kb