Prohlídka vlastnostmi PhotoImage Digital Download zkušební verze PhotoImage Digital Koupit PhotoImage Digital

Srovnání verzí

Přehled vlastnostností PhotoImage Digital a PhotoImage Digital Home.

Zařazení obrázků PhotoImage
Digital
PhotoImage
Digital Home
digitální fotoaparát (USB, TWAIN, …) x x
disk, CD, DVD, další média x x
síťový disk x  
Drag & Drop, hromadné zařazení x x
skenování x x
Off-line práce s obrázky    
náhled x x
uživatelský index [nové] x  
EXIF [nové] x x
klíčová slova, komentář, zvukové záznamy x x
vyhledávání x x
organizace v katalogu x x
popis obrázků x x
název média [nové] x x
Zálohování, archivace, export    
zálohování obrázků na CD x x
zálohování obrázků (jiná média) x  
katalog/prezentace na CD s prohlížečem x x
export obrázků ve formě kopie x  
volitelné nastavení x  
Vyhledávání a třídění    
podle EXIF [nové] x x
podle uživatelského indexu [nové] x  
podle klíčových slov x x
podle názvu, data a velikosti souboru [nové] x x
logické operátory x x
uložení vyhledávacího dotazu [nové] x x
třídění podle vlastností obrázku x x
Popis obrázků    
EXIF - prohlížení, zachování [nové] x x
uživatelský index [nové] x  
klíčová slova, libovolný počet x x
seznam použitých klíčových slov x x
textový komentář x x
zvukový záznam (WAV, MP3, mikrofon) x x
přiřazení hlasové poznámky z fotoaparátu x x
informace o souboru (datum, velikost, rozměr, DPI, …) x x
Usnadnění práce    
okamžitý popis obrázků při zařazení x x
hromadné zařazení (např. celé CD) x x
zobrazení průzkumníka Windows [nové] x x
přejmenování při přenosu z fotoaparátu x x
náhledy fotografií na kartě fotoaparátu x x
automatické načtení nových fotografií na kartě fotoaparátu x x
automatické pojmenování při skenování x x
hromadné zpracování x x
otočení pro prohlížení [nové] x x
seznam klíčových slov pro vyhledávání x x
určení nového názvu při hromadném zpracování x x
uzamčení výběru obrázků x x
zařazení nezařazených obrázků x x
Prohlížení obrázků    
náhledy (i off-line) x x
okamžité zobrazení x x
na celou obrazovku x x
otočení pro prohlížení [nové] x x
prezentace/slideshow se zvukovým komentářem a zvukem na pozadí x x
Organizace v katalogu    
libovolný počet kategorií (pořadačů) x x
vlastní struktura kategorií (pořadačů) x x
obrázek ve více kategoriích bez duplikace dat x x
přesun/kopírování v katalogu x x
Zakázka pro minilab    
příprava zakázky [nové] x x
on-line odeslání zakázky [nové] x x
informace o cenách [nové] x x
aktualizace [nové] x x
Práce s fotografií    
tisk jednoho a více obrázků x x
Indexprint x x
odeslání e-mailem (možnost komprimace do ZIP) x x
příprava pro digilab x x
kalibrace monitoru x x
Úpravy obrázků    
editor pro úpravu obrázků x x
automatická úprava barev x x
změna velikosti, rotace, převrácení x x
konverze (TIFF, JPG, BMP, PCX) x x
úpravy barev, gama korekce x x
ostření, sytost, jas/kontrast x x
úprava histogramu x x
Práce se souborem    
souborové operace (kopírování, přesun, mazání) x x
přejmenování x x
otevření v libovolném/asociovaném programu x x
Práce s katalogem    
více katalogů x  
zálohování informací v katalogu x x
import jiného katalogu x x
export katalogu na CD x x
(pouze kopie)
Formáty    
obrazové (JPG, TIFF, BMP, GIF, …) x x
multimediální (AVI, MOV, MPG, MP3, WAV, ZIP) x x
  koupit koupit