Prohlídka vlastnostmi PhotoImage Digital Download zkušební verze PhotoImage Digital Koupit PhotoImage Digital

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách www.ee.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Elsyst Engineering si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení Elsyst Engineering k ochraně vašich osobních údajů

Společnost Elsyst Engineering zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.ee.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a registrací, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Elsyst Engineering údaje zlikviduje.

Společnost Elsyst Engineering, jako provozovatel stránek www.ee.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Elsyst Engineering. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.