Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
Elsyst Engineering > Certifikace
Home > Certifikace
 Certifikace
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

ISO 9001:2000


Elsyst Engineering je držitelem mezinárodního certifikátu systému řízení kvality ISO 90001:2000 na celý proces poskytování služeb v oblasti zpracování dokumentů, digitalizace dokumentů a pořizování dat, tvorbu digitálních archivů a systémů pro zpřístupňování dokumentů.

ISO 14001:2004


V Elsyst Engineering úspěšně proběhl začátkem července 2008 certifikační audit systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.