Elsyst Engineering > www.ee.cz
Software Elektronické systémy Certifikace Technické překlady Služby O firmě Kontakt
PhotoImage Digital > Multimediální databázové fotoalbum
Home >Hardware > Atlas
 Sirius - aplikace pro pořizování dat
Služby knihovnám
Sdružení ORFEUS
Postup digitalizace
Cena + objednávka
Reference
VISK7

 

Atlas základní konfigurace – základní varianta je konfigurována jako kompletní systém s digitálním fotoaparátem s 8,2 Mpixelů, rozlišením 160 (A2) – 400 (A5) dpi a připojením k externímu PC. Je vybavená základním ovládacím a skenovacím softwarem.

 
 

Atlas rozšířená konfigurace – zakázková varianta je sestavená podle konkrétních požadovaných parametrů procesu digitalizace. Obsahuje standardní mechanickou část a osvětlovací soustavu. Digitální fotoaparát a optický systém jsou volitelné. Součástí je řídicí software přizpůsobený zvoleným technickým prostředkům.

Sirius Atlas je kompletní zakázkově upravitelné softwarové vybavení pro spolupráci s digitalizačním systémem Atlas. K jeho databázovému jádru jsou připojeny základní moduly zajišťující požadované funkční vlastnosti pro digitalizaci dokumentu.

 
 

Moduly:
Zpracování obrazu I
Modul pro zpracování obrazových souborů, manuální ořez, uložení finálních souborů ve standardních formátech a export.

Zpracování obrazu II
Modul pro optimalizaci poměru kvalita/velikost pro dokumenty, které mají být uloženy v jednobarevném formátu. Manuální zásah operátora vyžaduje pouze u mimořádně nekvalitních originálů. Na výstupu zajišťuje vyrovnanou kvalitu zpracovaných souborU s důrazem na dokonalou čitelnost textové informace a minimální velikost výsledného souboru. K dispozici je automatický ořez dokumentů, zpracování obrazu, převod do jednobitové reprezentace. Modularita systému je zajištěna zakázkovým připojením dalších funkčních modulů:

Index modul – modul pro indexování dokumentů
Exportní modul – modul pro dávkový export do jiné aplikace
Barcoding modul – modul pro podporu automatizace indexování a čtení čárového kódu
OCR modul – modul pro podporu automatizace indexování
Modul zónového čtení – modul pro automatizované vytěžování dat
Editor šablon – editor šablon pro zónové čtení
XML modul – modul pro indexování podle definicí DTD/XSD
XML metadata – kompletní implementace postupů pro automatizované pořizování metadat podle DTD/XSD