Prezentovali jsme digitalizační zařízení Atlas na semináři knihovnických pracovníků

červen 2006

Dokončení projektu digitalizace dokumentů pro Penzijní fond České pojišťovny

Provedena digitalizace historické a moderní vazby sbírky Moravské galerie Brno

květen 2006

Provedena digitalizace historické a moderní vazby sbírky Moravské galerie Brno

květen 2006

Prezentovali jsme digitalizační zařízení Atlas na prvním kolokviu pracovníků knihoven zemí V4, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Německa a Rakouska, které se konalo ve Státní vědecké knihovně v Bánské Bystrici na Slovensku pod záštitou Jána Figeľa, člena Evropské komise odpovědného za vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a vícejazyčnost.

Dokončena digitalizace sbírky map Vědecké knihovny Olomouc

duben 2006

Dokončena digitalizace sbírky map Vědecké knihovny Olomouc http://mapy.vkol.cz/

březen 2006

Prezentovali jsme digitalizační zařízení Atlas na semináři knihovnických pracovníků "Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti" ve Státní vědecké knihovně v Bánské Bystrici na Slovensku.

září 2005

Zahájen projekt digitalizace indikačních skic pro Moravsko-slezský archiv Opava, Moravský zemský archiv Brno a Národní archiv Praha

12. konference "Knihovny současnosti 2004"

12. konference "Knihovny současnosti 2004"

Ve dnech 14. - 16.9.2004 jsme na této konferenci poprvé veřejně prezentovali komplexní systém pro digitalizaci a pořizování metadat ATLAS, který se těšil očekávanému zájmu pracovníků knihoven. Foto